Skip to main content

Særlige regler for parkering og færdsel

 1. Parkeringspladserne samt færdselsarealerne på markedspladsen, campingpladserne og ved stadepladserne er også omfattet af de generelle ordensregler, som findes på Vorbasse-Marked.dk
 2. Færdselsloven er gældende på Markedspladsen, ved stadepladserne, campingpladserne og parkeringspladserne indrettet af Vorbasse Marked.
 3. Kørsel på Markedspladsen og ved stadepladserne skal begrænses mest muligt af hensyn til gående gæster. I markedsdagene er kørsel ikke tilladt:
  • Torsdag fra kl. 12.00-20.00.
  • Fredag fra kl. 09.00-20.00.
  • Lørdag fra kl. 09.00-19.00.
 4. Anden tilladelse kan gives skriftligt af arrangøren.
 5. Kørsel på campingpladserne er ikke tilladt medmindre det er nødvendigt og i forbindelse med parkering eller opsætning på den lejede campingmatrikel. Campingpladserne er lukket for kørsel i tidsrummet kl. 22.00-08.00.
 6. Der må parkeres i Vorbasse by, hvor færdselsloven tillader. Derudover mod betaling på de midlertidige parkeringspladser indrettet af Vorbasse Marked.
 7. De frivilliges anvisninger på parkeringspladserne skal efterkommes. Efterkommes anvisningerne ikke, kan parkering nægtes uden refundering.
 8. Parkering på handicappladser er kun lovligt med gyldigt handicapskilt. Dette er førerens eget ansvar at sikre sig ved parkering.
 9. Ved ulovlig parkering bliver Politiet kontaktet. Køretøjet kan herefter blive fjernet for ejers regning.
 10. Arrangøren påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold eller for skader pådraget i forbindelse med kørsel på ujævne arealer. Skader i forbindelse med parkering og færdsel klares parterne imellem eller om nødvendigt ved anmeldelse til Politiet.
   

Parkering

Til Vorbasse Marked har vi rigtig mange parkeringspladser. De har hver sin farve, så husk hvilken farve du holder på.

Du kan hente et kort der viser parkeringspladserne her.

 

Parkeringsafgift: 70,-

 

Handicapparkering

Der er handicapparkering ved Vorbasse Fritidscenter, hvis man skal bruge fast grund til en kørestol. Handicapparkering er ikke gratis og kræver gyldigt handicapskilt.

 

Det er bilejerens eget ansvar at de gældende regler overholdes.