Skip to main content

Særlige regler for campingpladserne

 1. Campingpladserne Vorbasse Markeds Camping (VMC) og Spejdercamping (SPC) er også omfattet af de generelle ordensregler og særlige regler for parkering og færdsel, som findes på www.vorbasse-marked.dk. Campingpladsernes information kan kontaktes på tlf.: 75 33 36 36 fra onsdag i uge 29.

 2. Campingpladserne er i uge 29 åbne fra:
  Mandag og tirsdag med adgang fra kl. 18.00-20.00 (gælder kun SPC)
  Onsdag, torsdag, fredag og lørdag med adgang fra kl. 08.00-22.00. (gælder VMC og SPC)

 3. På Spejdercamping gælder følgende regler for musik:
  Matrikel nr. 01-400: Ingen musik fra kl. 24.00-10.00
  Matrikel nr. 401-558: Ingen musik fra kl. 02.00-10.00 (Ung afdeling)
  På Vorbasse Markeds Camping:
  Ingen musik fra kl. 01.00-10.00
  Der skal til enhver tid tages hensyn til øvrige gæster og byens beboere. Overtrædelse kan medføre at strømmen til matriklen bliver afbrudt.

 4. For campingpladserne gælder reglerne i Bygningsreglementets kapitel 5, bilag 11 der bl.a. medfører at:
  o    Alle campingenheder, telte, campingvogne og lignende, skal opstilles med en afstand på mindst 3 m. mellem egne og/eller egne og naboens campingenheder, telte, campingvogne og lignende.
  o    På matriklen kan en campingenhed bestå af eksempelvis en campingvogn og et mindre telt, eller et større telt og et mindre telt. Et mindre telt defineres som værende højst 9 m2.
  o    Friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således brandveje sikres og risikoen for spredning mindskes og må dermed ikke benyttes til opbevaring eller parkering.
  o    Containere og affaldsbeholdere på campingområdet skal tømmes regelmæssigt.

 5. Campingmatriklerne er som udgangspunkt 12x6 meter og samlet 72 m2.

 6. Genstande der står eller opstilles i friområder og på brandveje fjernes af de frivillige uden ansvar.

 7. Det er ikke tilladt at medbringe strømgenerator og røgmaskiner.

 8. Der må alene medbringes almindeligt campingudstyr.

 9. Møbler og lignende brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingmatriklens faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning. Der må ikke være ændret/tilføjet noget på teltet, campingvognen eller lignende enheders oprindelige konstruktion, f.eks. tagterrasser eller andre former for udbygninger.

 10. Færdselsloven er gældende på campingpladserne. Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få adgang til campingpladsen.

 11. Anvisninger fra frivillige og fra vagterne på Vorbasse Markeds Camping og Spejdercamping skal følges. Der tages forbehold for nødvendige flytninger af bestilte pladser.

 12. Campingpladserne forbeholder sig ret til, uden givet grund, at afvise besøgende.

 13. Salg af enhver art er ikke tilladt på campingpladserne.

 14. Der må kun medbringes drikke- og madvarer til eget forbrug. Der må ikke medbringes fustageanlæg og lignende.

 15. Brug af åben ild, kul- og engangsgrill er forbudt. Der må benyttes gasgrill og kogeapparater på campingmatriklen i tidsrummet fra kl. 17.00-20.00 medmindre andet er oplyst på infotavlerne. Ved tørke kan der indrettes særlige områder på campingpladsen til dette. Hold afstand til brandbare genstande, telte m.m.

 16. Til gasgrill må der medbringes et stk. 11 kg flaske og en reserveflaske, som skal sikres mod påkørsel og beskadigelse. Faste gas tanke på campingvogne og lignende, må maksimalt være på 40 kg.

 17. Affald må ikke henkastes i campingområderne, men skal anbringes i containere eller egne affaldsbeholdere m.v.

 18. El-tilslutning må kun ske i de opsatte eltavler. Der skal påregnes op til 50 meter kabel til nærmeste eltavle. Der vil være strøm på pladsen fra og med onsdag kl. 10.00 til og med søndag kl. 10.00 i markedsugen. Det er ikke tilladt at tage strøm fra andre campingmatrikler. Arrangøren kan frakoble strømmen ved overbelastninger på campingpladserne. Matrikellejer har det fulde ansvar for egne installationer.

 19. Der må på campingmatrikler med el-tilslutning ikke oplades el- og hybridbiler eller andre køretøjer. Knallerter, scootere og lignende som oplades via 220V og som tilhører en person med direkte tilknytning til campingmatriklen, må oplades på den lejede campingmatrikel, såfremt køretøjet er nødvendigt i forbindelse med en funktionsnedsættelse hos brugeren.

 20. Parkering af et køretøj inde på campingmatriklen er tilladt. Øvrige køretøjer henvises til markedets parkeringspladser.

 21. Kørsel på campingpladserne er ikke tilladt medmindre det er nødvendigt og i forbindelse med parkering eller opsætning på den lejede campingmatrikel. Campingpladserne er lukket for kørsel i tidsrummet kl. 22.00-08.00.

 22. Dyr har ingen adgang til campingpladserne. Undtaget er hunde i snor, fører- eller servicehunde.

 23. Campingpladserne skal forlades søndag senest kl. 13.00 i opryddet stand, ellers pålægges et gebyr på kr. 2.000.

 24. Ovenstående kan ved overtrædelse medføre bortvisning uden refundering af nogen form. Der kan klages skriftligt til arrangøren.

 25. Afbestilling af campingmatrikel skal ske senest 30. juni. Efter dette tidspunkt er der ingen refundering. Ved afbestilling før 30. juni refunderes halvdelen af den indbetalte campingleje.