Skip to main content

ABC for besøgende og kræmmere

Adgang og åbningstider
Vorbasse Marked åbner officielt torsdag kl. 12.00 ved velkomst fra Vorbasse Grundejerforenings formand, som taler over pladsens højttaleranlæg fra Markedsinformationen.
Der er gudstjeneste i Pubben torsdag fra kl. 11.00 til kl. 12.00.
Kræmmerboderne er åbne fra torsdag kl. 12.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 og lukker torsdag og fredag tidligst kl. 20.00 og lørdag tidligst kl. 18.00 afhængig af vejrforhold.
Tivoli åbner torsdag kl. 12.00 samt fredag og lørdag kl. 10.00. Tivoli lukker alle dage kl. 01.30.
Ølteltet åbner kl. 14.00 og lukker kl. 01.45 alle dage.
Pubben åbner torsdag efter gudstjenesten kl. 12.00. Fredag og lørdag åbner Pubben kl. 09.00 og lukker alle dage kl. 01.30.
Bierbar åbner kl. 12.00 og lukker kl. 01.30 alle dage.
Tivolibar åbner kl. 12.00 torsdag. Fredag åbner Tivolibar kl. 10.00 og lukker kl. 01.30 alle dage.
Streetfood åbner kl. 12.00 torsdag. Fredag åbner Streetfood kl. 10.00 og lukker kl. 21.00 alle dage.

Affald
Der er opsat skraldespande på Markedspladsen til brug for besøgende. Skraldespande tømmes dagligt. Der opfordres til at sortere affald.

Arrangør
Vorbasse Grundejerforening er arrangør af Vorbasse Marked. Se bestyrelsen på Vorbasse-marked.dk.

Bad
Bademuligheder i Vorbasse Fritidscenter i uge 29.
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-21.00. Henvendelse i svøm¬mehallen.
Torsdag og fredag: kl. 06.00-11.30 og kl. 17.00-20.00. Henvendelse ved bagindgangen.
Lørdag: kl. 06.00-11.30 samt kl. 17.00-19.00. Henvendelse ved bagindgangen.
Søndag: Lukket.

Beredskabskontor (BSK)
Beredskabskontor (BSK) som i udgangspunktet modtager alle henvendelser vedrørende brand, førstehjælp, ambulance og politiopgaver. BSK kontaktes og sender straks henvendelsen/opkaldet videre til det rette sted. Dette for at sikre den hurtigste hjælp fra pladsens eget beredskab. Alarm 112 skal ved alvorlige og større ulykker kontaktes.

Brand
I tilfælde af brand standses ulykken i det bedst mulige omfang under hensyntagen til egen sikkerhed. Kontakt en af hjæl¬perne, vagterne, BSK eller Markedsinformationen, som straks vil tilkalde hjælp.
BSK på tlf.: 93 99 66 85. Alternativ alarm 112.
Der er minimum 1 stk. godkendt 6 kg. pulverslukker på alle stadepladser.

Busser
Sydtrafiks busser kører regelmæssigt og som udgangspunkt til og fra busholdepladsen ved Sparekassen. Køreplaner kan ses ved Markedsinformationen, på pladsens infotavler eller på Vorbasse-marked.dk.

Camping
Det er muligt at campere på Vorbasse Markeds Camping og på Spejdercamping. Hvis der stadig er ledige pladser efter online booking er lukket, kan disse købes ved henvendelse på campingpladsernes information fra onsdag i uge 29.

Dankort og betalingsmidler
Barer modtager ikke kontanter. Kontanter kan indsættes på et Markedsarmbånd, som kan bruges i barerne. Der er mulighed for at indsætte kontanter på Markedsarmbånd i Pubben fra kl. 12.00, i Ølteltet fra kl. 17.00 samt ved Dankortvognen i hele dens åbningstid. 
Det er muligt at betale med betalingskort i barerne ved ølteltet og Pubben. Der kan hæves kontanter i Dankortvognen ved Markedsinformationen.
Efter marked er der mulighed for at få udbetalt penge fra Markedsarmbånd søndag den 23/7 kl. 10.00-12.00 i Kræmmerkontor.

Dyr
Den enkelte dyrehandler har ansvaret for at dyrene på standen har det godt og har adgang til vand, mad osv. efter gældende lovgivning. Bemærkes andet, kontakt da straks Markedsinformationen eller Kræmmerkontoret.

Dyrlæge
Dyrlægen på pladsen holder opsyn med dyrene og reagerer ligeledes på henvendelser vedrørende dyr.

Efterlysning af børn
Børn op til 12 år kan efterlyses ved Markedsinformationen. Det er en god idé, at skrive dit telefonnummer på hånden af dit barn inden ankomst til Vorbasse Marked.

Forsikring
Vorbasse Marked har tegnet de nødvendige forsikringer for alle vores frivillige. Ophold for besøgende og kræmmere er på eget ansvar. Der henvises til de generelle ordensregler på Vorbasse-marked.dk.

Frivillig hjælper
Ønsker du at være frivillig på Vorbasse Marked, så kontakt en frivillig eller tilmeld dig på Vorbasse-marked.dk. De frivillige på Vorbasse Marked bærer alle årets Vorbasse Marked T-shirt.

Fyrværkeri
Et kæmpe festfyrværkeri lørdag aften kl. 23.00 markerer afslutningen på årets Vorbasse Marked.
Ophold på Vorbasse Marked under fyrværkeriet er også på eget ansvar.

Førstehjælp og sygdom
I tilfælde af ulykke, sygdom eller skader af hastende og alvorlig karakter, standses ulykken i det bedst mulige omfang under hensyntagen til egen sikkerhed og førstehjælp gives efter evne.
Kontakt straks en af hjælperne, vagterne, BSK eller Markedsinformationen, som vil tilkalde hjælp.
BSK på tlf.: 93 99 66 85. Alternativ alarm 112.
Er behandling ikke af hastende karakter, kan der rettes henvendelse i førstehjælpsteltet ved højen.

Handicapparkering
Findes ved Vorbasse Fritidscenter på Drivvejen. Parkering her er ikke gratis.

Handicaptoiletter
Der er handicaptoiletter ved Markedsinformationen/VIP-toiletter og ved Pladskontoret og disse er gratis. (nøgle udleveres begge steder).

Hittegods og tabte genstande
Fundne genstande afleveres i Markedsinformationen. Har du tabt eller mistet dine ejendele, kan du rette henvendelse i Markedsinformationen, hvor de kan være indleveret. Efter uge 29 henvises der til Vorbasse Markeds kontor på tlf.: 75 33 36 36 hver mandag fra 19.30-21.30 eller til politiet.

Kræmmerkontoret
Kræmmerkontorets åbningstider i uge 29:
Mandag kl. 12.00-20.00.
Tirsdag kl. 12.00-20.00.
Onsdag kl. 12.00-21.00.
Torsdag kl. 08.00-21.00.
Fredag kl. 08.00-19.00.
Lørdag kl. 08.00-19.00.
Søndag kl. 09.00-12.00.
Kræmmerkontoret kan kontaktes på tlf.: 75 33 36 36.

Markedsinformationen
Markedsinformationen er beliggende ved højen og er bemandet med frivillige. Markedsinformationen kan kontaktes telefonisk på tlf.: 75 33 36 56. Markedsinformationen åbner torsdag kl. 08.00 samt fredag og lørdag kl. 07.00. Markedsinformationen lukker alle dage kl. 02.30.

Medicin
Har du medicin, som skal opbevares på køl, kan du aflevere det i førstehjælpsteltet ved højen.

Musikere, kunstnere og underholdning
Musikere, kunstnere og øvrig underholdning skal ved ankomst henvende sig på Kræmmerkontoret, som anviser for parkering og aflæsning.

Opbevaring
Vorbasse Marked tilbyder ikke opbevaring af ejendele.

Oprydning og rengøring
Pladsen holdes ren af frivillige foreninger, så alt fremstår flot og indbydende.

Parkering:
Parkering i markedsdagene afholdes af lokale foreninger samt enkelte private lodsejere. P-pladserne er markeret med farver. Det koster 70 kr. for parkering inkl. parkeringshæfte. Der er ikke gratis parkering for gæster.
Der er gratis parkering for kræmmere på Kræmmerparkeringen. Hver stand tildeles en parkeringsplads for en person- eller varebil under 3500 kg. Trailere og påhængsvogne er ikke tilladt på Krammerparkeringen. Henvendelse for parkering ved Kræmmerkontoret fra onsdag kl. 12.00. Der kan ikke tilkøbes yderligere pladser på Kræmmerparkeringen. Der henvises til de særlige regler for parkering på Vorbasse-marked.dk.

Politi:
Politiet er tilstede ved patruljering på Markedspladsen og campingpladserne. I tilfælde af anmeldelser eller hændelser af hastende karakter, kontakt da en af hjæl¬perne, vagterne, BSK eller Markedsinformationen, som straks vil tilkalde hjælp.
BSK på tlf.: 93 99 66 85. Alternativ alarm 112.
Er anmeldelsen ikke af hastende karakter, rettes der henvendelse ved Markedsinfor¬mationen eller direkte til politiets patruljer på Markedspladsen. Alternativt 114.

Presse:
Pressen skal henvende sig på Kræmmerkontoret. Generelle udtalelser om markedet til pressen er forbeholdt bestyrelsen.

Spørgsmål:
Markedsinformationen kan kontaktes på tlf.: 75 33 36 56 i markedsdagene.
Torsdag kl. 08.00-02.30.
Fredag og lørdag kl. 07.00-02.30.
Vorbasse Markeds kontor på tlf.: 75 33 36 36 hver mandag fra kl. 19.30-21.30.

Stadepladsbestilling:
Ansøgningsformular kan udfyldes og sendes til Vorbasse Marked på hjemmesiden Vorbasse-marked.dk.

Strøm:
Vorbasse Marked tilbyder ikke opladning af mobiltelefoner eller andet på Markedspladsen.

Tivoli:
Alle henvendelser til Tivoli skal ske personligt til Markedsinformationen eller på tlf.: 75 33 36 56.

Toiletter:
Alle toiletter rengøres løbende i markedsugen. Toiletterne åbnes efter behov. Under selve markedet er alle toiletter åbne døgnet rundt.
VIP-toiletter findes ved højen med følgende åbningstider:
Torsdag kl. 12.00-02.00.
fredag kl. 10.00-02.00.
lørdag kl. 10.00-02.00.

Vagter:
Der er vagter på Markedspladsen, campingpladserne, Ølteltet og Pubben. Bemandingen varetages af uddannet vagtpersonale og antallet af vagter øges i takt med øget publikumsmængde.