Skip to main content

Generelle ordensregler

 1. Alle på Vorbasse Marked skal følge anvisningerne fra arrangøren – Vorbasse Grundejerforening. Vi forventer en god og hensynsfuld opførsel og adfærd overfor andre gæster, kræmmerne, personalet, de frivillige og de omkringboende.
 2. Ophold på Vorbasse Marked er på eget ansvar. Dette gælder også under fyrværkeri. Arrangøren er ikke erstatningsansvarlig overfor personskade, ødelagte, stjålne eller mistede genstande og påtager sig i den forbindelse intet ansvar.
 3. Dansk lovgivning er gældende på områder tilknyttet Vorbasse Marked.
 4. Det er ikke tilladt at have en utryghedsskabende adfærd, påklædning, afmærkning og lignende. Dette gælder også under koncerter.
 5. Det er ikke tilladt at frembringe eller ytre kommercielle, politiske eller aktivistiske budskaber og holdninger og lignende på Vorbasse Marked uden skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 6. Øvrige ytringer, adfærd eller tiltag, som hindrer afholdelsen af Vorbasse Marked efter hensigten eller skaber unødig uro, utryghed eller lignende er ikke tilladt.
 7. Det er ikke tilladt at være uhensigtsmæssigt påvirket af alkohol eller påvirket af narkotika.
 8. Genstande, der kan bruges til vold, som våben eller lignende, skal hurtigst muligt aflægges og må under ingen omstændigheder medbringes i områder hvor der sælges alkohol.
 9. Besiddelse af narkotika eller våben samt udøvelse af vold, hærværk, tyveri og lignende kan blive politianmeldt af arrangøren.
 10. Det er ikke tilladt at medbringe dyr i telte, hvor der spilles musik eller sælges alkohol og/eller fødevarer. Dette gælder ikke for fører- eller servicehunde.
 11. Egne drikkevarer må ikke medbringes i telte og det afgrænsede område ved ølteltet, hvor der sælges alkohol.
 12. Ovenstående kan ved overtrædelse medføre bortvisning uden refundering af nogen form. Arrangøren og myndighederne kan træffe beslutning herom. Der kan klages skriftligt til arrangøren.
 13. Vorbasse marked forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende ved en overtrædelse, der samtidigt har ført til skader og tab af værdi eller omsætning.