Skip to main content

Værd at vide

Vorbasse Marked - Danmarks største Familietradition har eksisteret siden 1730.

Bestyrelsen for Vorbasse Marked består af 7 personer som har nedsat følgende udvalg.

  • Økonomiudvalg
  • Pladsudvalg (herunder tivoli, markedsinfo, kram, smådyr, heste, camping)
  • Teknikudvalg (herunder trafik & parkering)
  • PR & Markedsføringsudvalg
  • Restaurationsudvalg

 

Generel information

Affald
Alle handlende kan gratis få udleveret affaldsposer på kræmmerkontoret indenfor dens åbningstid.
Se mere under affaldshåndtering.
Der er opsat affaldsstativer på markeds-pladsen til brug for gæsternes affald. Affaldsstativerne tømmes flere gange dagligt. Se mere under oprydning.

Alarm/Ambulance:
Skal som udgangspunkt kontaktes gennem BSK på kanal 1. Dette for at sikre, at personalet på pladsen yder hjælpen.
Ved manglende radio Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56.
Er dette ikke muligt eller ved alvorlige tilfælde ring alarm 112.
Vær opmærksom på hvilken gade-standnr. (grøn seddel på boden) du er i nærheden.

Alkohol:
Frivillige hjælpere må ikke indtage alko-hol når de er på vagt.

Arrangør:
Vorbasse Grundejerforening
www.vorbasse-marked.dk 

Bademuligheder:
Vi tilbyder bademuligheder i Vorbasse Fritidscenter -se åbningstider under praktiske oplysninger.

Boder:
Alle boder åbnes præcis kl. 12.00 tors-dag og inden kl. 9.00 fredag/lørdag ellers kan pladsen sælges til anden side.
Boden skal skilte med navn og forretningsadresse. Opstillede boder er på stadeholderens ansvar/forsikring.
Officiel åbning af markedet via højttaleranlægget torsdag kl. 12.00. Boden må tidligst lukke kl. 20.00 alle dage.
Dog må standen lukkes kl. 18.00 lørdag.

Brand:
TrekantBrand er tilstede med personale og en hurtig reaktions enhed til brandbekæmpelse. Kontakt BSK på kanal 1. Dette for at sikre, at personalet på pladsen yder hjælpen.
Ved manglende radio Markedsinformatio-nen på tlf. 75 33 36 56.
Er dette ikke muligt eller ved alvorlige tilfælde ring alarm 112.
Vær opmærksom på hvilken gade-standnr. (grøn seddel på boden) du er i nærheden.

BSK:
Beredskabskontor som i udgangspunktet modtager alle anmeldelser og hændelser omhandlende brand, politi eller førstehjælp/ambulance. BSK modtager beskeder på kanal 1 og sender beskeden videre til den relevante aktør. Dette for at sikre den hurtigste og korrekte hjælp.

Busser:
Sydtrafiks busser kører regelmæssigt fra busholdepladsen v/Sparekassen til og fra Vorbasse Marked. Køreplaner kan ses ved Markeds-informationen og på infotavlerne.

Camping:
Vorbasse Markeds Camping bemandes af Vejen Gardens Støtteforening.
Kontaktperson i VGF er Ove Trøst An-dersen. Spejdercamping bemandes af Spejderne i Vorbasse. Kontaktperson er Per Pedersen tlf. 53 56 83 11.
Spørgsmål vedr. campingregler henvises til campingpladserne.

Dankort:
Der forefindes dankortterminaler i dan-kortvognen ved markedsinformationen.
Der er også mulighed for at betale med Betalingskort i Øl-teltet, og Pubben. Åbningstider: Torsdag kl. 11.00-20.00. Fredag og lørdag kl. 10.00-20.00

Dyrlæge:
Kontaktes via Kræmmerkontoret eller Markedsinformation.

Efterlysning af Børn:
Markedsinformationen efterlyser kun børn under 12 år over markedets højttaleranlæg.
Det er en god idé at skrive forældrenes mobilnummer på barnets arm, så er det lettere at finde hinanden hurtigt.

El:
El-tilslutning sker i opsatte stikkontakter. Krafttilslutning udføres af markedsplad-sens elektrikere. 50m kabel skal medbringes eller betales til elektrikeren.
Større forbrugere skal selv medbringe materiel til krafttilslutning.
Kun markedspladsens elektriker som er Ernst El, tlf. 20 60 56 24 må benyttes på pladsen. Rekvirering af elektriker på kanal 3. Der forefindes strøm på markedspladsen fra og med onsdag kl. 12.00 i markedsugen. Nedtagning søndag morgen efter markedet fra kl. 08.00.

Forsikring:
Vorbasse Grundejerforening har tegnet nødvendig forsikring for alle vores frivil-lige hjælpere på Vorbasse Marked.

Frivillige hjælpere:
Ønsker du at være frivillig hjælper, så kontakt Grundejerforeningen eller tilmeld dig på vorbasse-marked.dk

Fyrværkeri:
Kæmpe festfyrværkeri kl. 23.00 lørdag aften som markerer afslutningen på årets Vorbasse Marked.
Ophold på p-pladserne, markedspladsen & camping under fyrværkeriet er på eget ansvar.

Førstehjælp:
Røde Kors varetager førstehjælpsberedskabet og er placeret ved Markedsinformationen. De har kørende enheder på pladsen og kan derfor tilkaldes. De skal som udgangspunkt kontaktes gennem BSK på kanal 1. Dette for at sikre, at personalet på pladsen yder hjælpen.
Ved manglende radio Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56.
Er dette ikke muligt eller ved alvorlige tilfælde ring alarm 112.
Vær opmærksom på hvilken gade-standnr. (grøn seddel på boden) du er i nærheden.

Gas:
Der må på stadepladserne og i øvrige boder, kun være en 11 kg gasflaske per blus samt en ekstra 11 kg gasflaske per blus. Der må ikke opbevares flere gasflasker på stadepladsen jf. brandmyndighedernes anvisninger. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP.

Grill:
Der må på campingpladserne grilles mellem kl. 17.00-20.00, såfremt brandmyndighederne tillader det. Det er ikke tilladt at grille på markedspladsen.

Handicapparkering:
Findes ved Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen og ved pladskontoret (v/smådyr).

Handicaptoiletter:
Der er handicaptoiletter v/ markedsinformationen / VIP toiletter og v/ Pladskontoret (nøgle udleveres begge steder).

Hesteplads:
Hestepladsen er bemandet. Der kan tilkaldes dyrlæge og andre hjælpefunktioner på Hestepladskontoret.
Det er KUN tilladt at sælge heste på hestepladsen. Den enkelte hestehandler er ansvarlig for, at hestene har det godt på Vorbasse Marked og har adgang til tørt leje. Bemærk: Klovbærende dyr har IKKE adgang til Vorbasse Marked.

Hittegods:
Fundne ting kan afleveres i Markedsinformationen. Har du mistet noget, kan du henvende dig i Markedsinformationen i markedsdagene samt søndag fra kl. 10.00 til 11.30 herefter på Kræmmerkontoret kl. 11.30 til 14.00 samme dag.
Derefter henvises til tlf. 75 33 36 36 i kontortiden hver mandag fra 19-21.
I øvrigt kan der henvises til Politiet fra ca. 01.09. tlf. 76 51 14 48.

Information:
Tlf.: 75 33 36 56
Markedsinformationens åbningstider:
Torsdag: 08.00 til 02.30
Fredag & Lørdag: 07.00 til 02.30

Kalender:
Vorbasse Marked afholdes altid torsdag til lørdag i uge 29.
2023 – 20., 21. og 22. juli (uge 29)

Kræmmerkontorets åbningstider:
Mandag: 12-20
Tirsdag: 12-20
Onsdag: 12-21
Torsdag: 8-21
Fredag: 8-19
Lørdag: 8-19
Søndag: 9-12
Udenfor kræmmer-kontorets åbningstid kan du henvende dig i Markedsinformationen

Lægevagt:
Kontakt straks Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56, som vil sørge for den fornødne hjælp.

Mad:
For frivillige hjælpere serveres mad i hele markedsugen:
Morgenmad 07.45 – 09.00
Middagsmad 11.30 – 13.00
Eftermiddagskaffe 15.00 – 16.00
Aftensmad 17.30 – 19.00
Forfriskninger som forefindes i Markedshallen er kun for vores frivillige hjælpere.

Markedsgudstjeneste:
Der afholdes markedsgudstjeneste i Pubben torsdag kl. 11.00.

Medicin:
Medicin som skal opbevares på køl, kan afleveres i samaritteltet ved Markedsinformationen.

Musikere:
Musikere og kunstnere skal ved ankomst henvende sig på Kræmmerkontoret.
For parkering henvises til Kræmmerkontoret efter aflæsning.

Oprydning:
Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand. (se under affald). Åbningstider på midlertidig affaldsstation se affaldshåndtering, side 5.

Parkering:
Parkeringen styres i markedsdagene af lokale foreninger samt enkelte private lodsejere. P-pladserne er markeret med farver. Pris kr. 70,- for parkering inkl. programhæfte.
Åbningstid for kræmmerparkering er onsdag fra kl. 19.00 til 20.00 på grøn P.
Der er ingen gratis parkering for handlende.

Penge:
Se under Dankort.

Politi:
Politiet er tilstede ved Markedsinformationen og ved patruljering på pladsen og camping. De skal som udgangspunkt kontaktes gennem BSK på kanal 1.
Dette for at sikre hurtigste udrykning.
Ved manglende radio Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56.
Er dette ikke muligt eller ved alvorlige tilfælde ring alarm 112.
Vær opmærksom på hvilken gade-standnr. (grøn seddel på boden) du er i nærheden.
Afhængig af anmeldelsens karakter, tilkaldes der hjælp til stedet. Ved mindre sager rettes der henvendelse ved Markedsinformationen.

Presse:
Parkering ved henvendelse til Kræmmerkontoret. Efterfølgende skal pressen henvende sig i Markedsinformationen. Generelle udtalelser om markedet til pressen er forbeholdt bestyrelsen.

Pulverslukkere:
Der forefindes pulverslukkere i alle udskænkningsvogne, forsamlingstelte, Markedsinformationen, Pladskontoret og Kræmmerkontoret.
Alle stadeholdere skal medbringe 1 stk. DS/EN3 godkendt pulverslukker, min. 6 kg.
Jydsk Brandteknik, Gade N nr. 15
(ved siden af Landsbybageren).
Her kan du få din pulverslukker godkendt eller købe en ny.
Tirsdag kl. 16-19 -onsdag kl. 10-19
Torsdag og fredag kl. 8-19.
HUSK!! Pulverslukkere skal godkendes hvert år og trykprøves hvert 5. år.

Påklædning:
VGF’s frivillige skal bære synligt navneskilt samt VGF T-shirt.

Reparation:
Al reparation der skal foretages i markedsdagene kan kun rekvireres af bestyrelsen. Henvendelse på kræmmerkontoret eller kanal 2. Dette gælder eksempelvis reparation af kloak, el og lign.

Røveri:
Såfremt man bliver udsat for et røveri, skal man straks henvende sig i Markeds-informationen, evt. tlf. 75 33 36 56.

Samaritter: Se under førstehjælp.

Smådyr:
Smådyrspladsen er bemandet med 2 til 3 hjælpere. Der tilkaldes dyrlæge og andre
hjælpefunktioner fra Pladskontoret på kanal 2. Ankomst smådyr, tidligst torsdag kl. 8.00. Klovbærende dyr har ikke adgang til Vorbasse Marked.
Bemærk, det er ikke tilladt at medbringe hunde med salg for øje.

Sikkerhed:
Persontransport på ladvogne, traktorvogne/skærme, truck m.m. er ikke tilladt. Chaufføren skal have kørekort til det pågældende køretøj. Færdselsloven gælder overalt på markedspladsen.

Stadepladsbestilling:
Ansøgningsformular kan udfyldes og sendes til Vorbasse Marked på hjemmesiden www.vorbasse-marked.dk.

Tabte sager: Se under hittegods.

Tivoli:
Al kontakt til Tivoli sker ved henvendelse til Markedsinformationen eller tlf. 75 33 36 56.

Toiletter:
Alle toiletter rengøres løbende i markedsugen. Toiletterne åbnes efter behov. Under selve markedet er alle toiletter åbne døgnet rundt.

Vagter:
Der er etableret faste vagter på markedspladsen og campingpladserne samt i forsamlingstelte. Bemandingen varetages af KS-Vagt, og antal vagter øges i takt med øget publikumsmængde.

VIP TOILETTER:
Findes ved markedsinformationen.
Åbningstider:
Torsdag 12-02
fredag 10-02
lørdag 10-02