Information til hestehandlere

  • Heste må tidligst ankomme til Vorbasse Marked torsdag kl. 8.00 i markedsugen
  • Hestemarkedet åbner officielt torsdag kl. 12.00 i markedsugen
  • Alle heste skal have et heste pas - se mere her
  • Det er IKKE tilladt at handle med andet end heste på hestepladsen
  • Ved ankomst til Vorbasse Marked skal alle henvende sig på hestepladskontoret
  • Parkering på hestepladsen er ikke tilladt. Evt. personbiler skal parkeres på en af Vorbasse Markeds P-pladser
  • Der er tilknyttet permanent dyrlægeordning/vagt på Vorbasse Marked i samarbejde med Fødevareregion Syd. Dyrlægen er bemyndiget til at afvise heste der efter dennes opfattelse er uegnet til ophold på Vorbasse Marked. INGEN adgang for syge og vanrøgtede heste
  • Vorbasse Marked påtager sig intet ansvar for heste og øvrige effekter på hestepladsen.

Se alle de praktiske oplysninger for hestepladsen her

Kontakt evt. din lokale dyrlæge eller Fødevarestyrelsen for yderligere oplysninger.