Skip to main content

Ingen hunde med salg for øje på Vorbasse Marked

Vi er meget opmærksomme på, at dyrene har det godt på Vorbasse Marked. Og derfor er der igen i år iværksat en række tiltag så som, at vi har dyrlæger der går rundering på markedet og at dyrenes beskyttelse er til stede.

Vi har ikke noget ønske om at fortolke på love, hvorfor vi for flere uger siden har bedt Ministeriet for Fødevarer , Landbrug og Fiskeri om at forklare os den nye lov.
Deres svar er det, der har dannet grundlag for vores indsats til beskyttelse af hunde.  

Se ministeriets svar her

Som loven er udformet på nuværende tidspunkt er det tilladt at fremvise hunde og/ eller reklamere for salg af hunde på markedet, men der må ikke indgås en aftale om handel på markedet og overdragelse af dyrene må ikke finde sted på markedet. Hvis der kun handles efter markedet på hjemadressen, er dette lovligt.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Hjemmeside: www.fvst.dkReglerne er  ikke fortolket af os, men 100% i tråd med hvad vi har modtaget fra det ansvarlige ministeriet. Vi har hverken strammet eller nedfortolket loven.

Vi vælger nu i samarbejde med dyrlægen og  dyrenes beskyttelse at ændre vores regler således at der ikke må medbringes hunde på vores marked med salg for øje

Men vi er super glade for, at så mange har en mening om dyrevelfærd.  Vi er derfor ikke i tvivl om, at der er mange der vil hjælpe os med at håndhæve reglerne.

Vi ser frem til endnu et godt marked i uge 29    se hele programmet her