Forbudet mod grill gælder også HELE markedpladsen, tivoli, parkeringsarealer. Overtrædelse medfører politianmeldelse og bortvisning.